Trong window như bài trước đã hướng dẫn qua video để các bạn cài đặt.

Tuỳ vậy nhiều em sẽ không chạy được file .jar trên máy mà bị giải nén tệp tin.

Chúng ta có thể làm theo hướng dẫn sau.

1) Copy file .jar vào trong thư mục eclipse

2) Sau đó mở file eclipse.ini lên bằng trình soạn thảo, và thêm cấu hình như hình vào.

Xem tiếp các video khác để sử dụng lombok trong project