Trang chủ HTML/CSS CSS CSS 01 – Giới thiệu

CSS 01 – Giới thiệu

0
11

CSS là ngôn ngữ lập trình style cho trang HTML. Ngôn ngữ ưu tiên số 2 khi làm giao diện website. Bộ đôi HTML/CSS là 2 ngôn ngữ luôn đi kèm nhau, CSS giúp bố cục layout, trang trí cho trang HTML đẹp độc lạ hơn. Học CSS khá là dễ vì cấu trúc dễ nhớ, nhiều công cụ hỗ trợ.

0 BÌNH LUẬN