Overview

Git là một cơ chế giúp chúng ta lưu trữ dữ liệu cả ở local máy và trên server song song. Việc này giúp chúng ta làm việc nhanh hơn khi không có mạng và không lo mất dữ liệu khi thao tác sai gì cần xem lấy lại dữ liệu.

Git ra đời mục đích thay thế dần cho cơ chế SVN cũ. Tuy vậy, mục đích sử dụng là như nhau nên không nhất thiết phải chạy theo công nghệ khi mà hiện tại đang đáp ứng đầy đủ mọi thứ mà mình cần.

Github là một dịch vụ lưu trữ code miễn phí, dựa trên cơ chế git giúp chúng ta lưu trữ lại lịch sử một lần thay đổi trên code.

Github hoàn toàn free miễn phí và cho phép tạo các private (riêng tư) repository và public repository (folder chứa dữ liệu)

Github cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí khác kèm theo như phân công việc, wiki, bảo mật code cũng như open source.

Github bạn có thể lưu mọi thứ không nhất thiết là Code.

Để đăng ký tài khoản bạn truy cập vào trang github.com để tạo theo các bước

Đăng ký tài khoản

Các bạn truy cập trang github.com và ngay ở trang chủ, các bạn làm theo các bước để tạo tài khoản.

Tạo Repository

Repository là một folder chứa dữ liệu (hay code) của chúng ta. Các em hình dung nó như một folder chứa dữ liệu mà thôi.

Để tạo repository, các bạn bấm vào biểu tượng profile góc phải màn hình, chọn your repository.

Ở đây là tất cả các repostory mà bạn hiện có hoặc được chia sẻ. Bạn có thể bấm và New

Trong này bạn có thể chọn tên repository và chọn public (tức là mọi người sẽ tìm thấy và xem code) và private để riêng tư.

Sau khi tạo xong bạn có thể bắt đầu tạo file hoặc upload lên đây. Ngoài ra bạn sử dụng lệnh git để thao tác với việc upload và download hay gọi là push và fetch và nhiều thứ nữa.

Hoặc chúng ta có thể dùng phần mềm github desktop để thao tác với github server.

Thêm thành viên vào github repository

Bạn có thể thêm các thành viên khác trên công đồng github vào trong repostory của mình tạo ra để làm việc chung với nhau.

Mọi người trong nhóm được mời vào và đồng ý có thể commit và xem code trong repository private.

Và ngoài ra còn có thể sử dụng menu tạo issues để quản lý công việc và chất lượng thời gian khi làm việc nhóm với nhau.

Tạo Issues

Đây là một phần thú vị của github free. bạn có thể dễ dàng tạo các tasks và bugs giao cho các thành viên trong nhóm của mình để làm việc.

Bạn có thể theo dõi thời gian làm việc, tiến độ và cũng như hỗ trợ nhanh bằng comment.

Thông báo qua email.

Ngoài ra nhiều thứ bạn có thể khám phá về git.

Tạo Wiki

Bạn có thể tạo các trang wiki hướng dẫn người mới vào code hoặc giới thiệu về repostory dự án đang làm trên repo này.

Còn nhiều tính năng bảo mật và trả phí bạn có thể khám phá.