Trang chủ Java Hacks Github 05 – Thêm một git local đã có sẵn

Github 05 – Thêm một git local đã có sẵn

0
15

Thêm một git folder đã có sẵn trên máy tính vào github desktop để sử dụng. Chuyển từ lệnh git qua giao diện UI trực quan.

0 BÌNH LUẬN