Trang chủ Java Hacks Github 09 – Quản lý Tasks (Việc nhóm) trên Github

Github 09 – Quản lý Tasks (Việc nhóm) trên Github

0
27

Sử dụng chức năng mời thành viên tham gia repostiory trên github và chức năng tạo issues công việc phân cho từng người trong nhóm làm việc. Ngoài ra ta có thể tạo gia đoạn, thời gian hoàn thành, theo dõi tiến độ công việc có ích hơn với github..

0 BÌNH LUẬN