Trang chủ Java Hacks Github 02 – Clone một git repository về máy local qua Github...

Github 02 – Clone một git repository về máy local qua Github Desktop

0
172

Overview

Để làm việc với github ở máy local client chúng ta sử dụng lệnh git qua phần mềm cmd hoặc terminal. Tuy vậy bằng cách này rất khó nhớ và sử dụng.

Chúng ta có thể sử dụng phần mềm GITHUB Desktop để thao tác qua giao diện dễ dàng.

Download

Các bạn truy cập vào đường dẫn https://desktop.github.com để download về cài đặt

Sau khi cài đặt xong các bạn có thể đăng nhập với tài khoản github mình đã đăng ký.

Clone Repository

Để clone (copy) dữ liệu từ một repository từ github về máy tính của mình, các bạn chỉ việc chọn vào File -> Clone Repostory…

Bạn có thể chọn tab github.com để show các repository được chia sẻ cho tài khoản github của mình. Hoặc chọn tab URL và copy đường dẫn tới repostory trên thanh address bar dán vào.

Local path: là đường dẫn đến một folder trên local máy tính của mình để lưu trữ. Folder này tương ứng với folder trên github repostory.

Sau đó bạn bấm clone để thao tác lấy code về máy và tạo local repository. Bạn nên nhớ cơ chế git có local và server repository tồn tại song song. Xem bải giới thiệu github

Branch

Thông thường github repository sẽ có một branch master (xem như nhánh chính) chứa code chính của mình.

Bạn có thể tạo nhiều branch con, copy nội dung từ nhanh master để thuận tiện cho việc làm việc, phát triển một tính năng mới mà code commit lên nhánh con này không ảnh hưởng đến code nhánh chính master.

Sau khi bạn làm test mọi thứ ok, thì một người leader sẽ vào merge code lại vào nhánh master này, như vậy đảm bảo code ổn định và không bị lỗi.

Bạn có thể tạo một nhánh mới hoặc admin sẽ tạo cho bạn theo giao diện bên dưới.

Như vậy các bạn có thể làm việc với từng nhánh riêng khi phát triển code

Commit Code

Sau khi bạn clone git repo về một folder local ở máy tính của mình, thì trong máy của mình cũng có một local repository. bạn có thể mở nhanh bằng thao tác chọn repository và click chuột phải vào tên repository -> Open in Explorer hoặc Reveal in Finder (MacOS)

Lúc này nếu bạn tạo folder hoặc file trong thư mục local này bạn sẽ thấy github desktop báo có sự thay đổi trên local

Bạn thấy dấu + là thêm mới, – là xoá file cũ đi, và da cam . là báo có sự thay đổi nội dung file.

Bạn có thể tích chọn các file và điền comment vào phần summary và description trước khi commit

Bấm vào commit để đưa code lên 1 revision trong local máy mình. Nghĩa là trong máy của mình bây giờ cũng lưu 1 lịch sử 1 bản thay đổi nội dung. Bạn có thể lấy lại bất cứ lúc nào.

Nội dung hiện tại vẫn chưa được commit lên server nhé.

Push Origin

Sau khi commit tới local git repository bạn bấm vào push origin để đưa toàn bộ nội dung đã commit local lên server github.

Lúc này bạn mới thực sự đưa code và nội dung lên github server.

Ngoài ra bạn có thể bấm vào fetch origin để lấy nội dung mới trên git repository về máy. Bạn xem thêm video để hiểu hơn.

Video url: https://www.youtube.com/watch?v=yqT-fXb0GHE

0 BÌNH LUẬN