Lỗi commit code

Khi bạn commit code trên window gặp phải lỗi tài khoản không thể commit như sau:

Lỗi này do chưa setup tài khoản trên github desktop ở local máy tính.

Fix lỗi account github

Để fix lỗi này các bạn có thể vào File -> Options… (window) hoặc Github Desktop -> Preferences (Mac)

Bạn chọn tab Git nhé.

Bạn nhập tên bạn và email trên github của bạn vào tab Git này thay cho dữ liệu mặc định như hình ảnh bên dưới là được.

Ngoài ra bạn có thê chọn tab Account để có thể signout và signin tài khoản github khác.