Học cách phân chia trang website của chúng ta thành các khối giao diện khác nhau. Sử dụng các thẻ div, hoặc tag ngữ nghĩa hỗ trợ trong HTML5 để trình bày nội dung clear, dễ hiểu.