Sử dụng thẻ Audio để phát các bản nhạc mp3,.. trên trình duyệt website. Thẻ được hỗ trợ trong phiên bản html5. Tuy vậy khi sử dụng cần chú ý trình duyệt có hỗ trợ thẻ này hay không.