Trang chủ Java Java Servlet / JSP Java Servlet 12 – Thẻ welcome file list trong web.xml của Java...

Java Servlet 12 – Thẻ welcome file list trong web.xml của Java Servlet

0
203

Cấu hình trang mặc định trong Java Servlet chúng ta sử dụng thẻ welcome-file-list trong file web.xml. Khi chúng ta truy xuất vào project, mặc định file này sẽ được gọi.

0 BÌNH LUẬN