Trang chủ Javascript Js Core JavaScript 01 – Giới thiệu Javascript (ECMA) (ES)

JavaScript 01 – Giới thiệu Javascript (ECMA) (ES)

0
8

Ngôn ngữ JavaScript (ES) là ngôn ngữ đứng đầu top các ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong lập trình. Lý do vì đây là ngôn ngữ được lựa chọn để code giao diện website, code giao diện và app di động, cũng như code được cả backend luôn. Ngôn ngữ rất đa năng và cần nắm rõ để làm việc fullstack web.

0 BÌNH LUẬN