HTML Event & Listener là sự kiện diễn ra trên giao diện của trang website nhưu người dùng click vào button, di chuột, rê chuột,… mỗi sự kiện như vậy đều được trình duyệt hỗ trợ bắt và gọi lại ở 1 hàm listener callback, từ đó người dùng có thể tuỳ biến thay đổi nội dung qua code js dựa vào