Trang chủ Javascript Js Core JavaScript 23 – DOM Relationship

JavaScript 23 – DOM Relationship

0
18

DOM cung cấp các thuộc tính giúp tìm kiếm nhanh các phần tử HTML Element thông qua quan hệ giữa chúng như cha con, anh chị em. Chúng ta có thể áp dụng để thao tác tìm kiếm nhanh hơn.

0 BÌNH LUẬN