Hướng dẫn bạn cài đặt thư viện lombok cho IDE để hỗ trợ khi code sử dụng thư viện này. Eclipse, netbean