Sử dụng thư viện lombok trong một project Java như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu các chức năng của thư viện ngắn gọn qua video sau nhé.

Code các bạn có thể tham khảo trên github tại đây