Trang chủ Java Lombok 04 – Sử dụng Lombok trong maven build

Lombok 04 – Sử dụng Lombok trong maven build

0
7

Sử dụng thư viện lombok qua maven build nhanh gọn và dễ dàng. Chúng ta có thể sử dụng các tính năng của lombok như bình thường.

0 BÌNH LUẬN