Trang chủ Tags Html

Tag: html

HTML 15 – HTML Audio

0
Sử dụng thẻ Audio để phát các bản nhạc mp3,.. trên trình duyệt website. Thẻ được hỗ trợ trong phiên bản html5. Tuy vậy khi sử dụng cần chú ý trình...

HTML 14 – HTML Video

0
HTML Video giúp chúng ta hiển thị một video trên giao diện website. Một thẻ hỗ trợ trong html5 để play các video mp4/webm. Khi sử dụng chú ý sự hỗ...

HTML 13 – HTML5 Form

0
HTML5 bổ sung các thẻ html form cho việc input dữ liệu từ giao diện website như chọn màu sắc, ngày tháng, thời gian, range, step number,... Tuy vậy khi sử...

HTML 12 – HTML Form nâng cao

0
Sử dụng các thẻ Form nâng cao bao gồm password, file, select, text area giúp đa dạng dữ liệu trong form người dùng trên website. Đây là những thẻ phổ biến...

HTML 11 – HTML Form cơ bản

0
HTML Form bao gồm các phần tử giúp chúng ta xây dựng cá form dữ liệu để người dùng có thể nhập liệu vào và submit dữ liệu lên server. Chúng...

HTML 10 – HTML Layout

0
Học cách phân chia trang website của chúng ta thành các khối giao diện khác nhau. Sử dụng các thẻ div, hoặc tag ngữ nghĩa hỗ trợ trong HTML5 để trình...

HTML 08 – HTML Iframe Tag

0
Sử dụng thẻ iframe để nhúng nội dung của 1 website vào trang website của mình. Ví dụ nhúng youtube video và google map

HTML 07 – HTML Div Span Tag

0
Sử dụng thẻ div để phân khối giao diện và span để trang trí cho đoạn văn bản trong html

HTML 06 – HTML List Tag

0
Sử dụng thẻ list bao gồm ul, li tag để tạo menu danh sách trong giao diện website.

HTML 05 – HTML Tables Tag

0
Sử dụng thẻ table tag để vẽ các bảng biểu trong giao diện website trực quan và linh động.

XEM NHIỀU

BÀI VIẾT MỚI