Trang chủ Java Java Core Tạo project Java trong Eclipse

Tạo project Java trong Eclipse

0
87

Có nhiều cách để tạo Java project trong Eclipse như sau:

 • Bằng cách chọn menu File -> New -> Other -> Java Project.
  Hoặc File -> New -> Java Project (Nếu Java Project hiển thị trong list sau khi chọn New thì không cần phải chọn Other)
 • Bằng cách click chuột phải vào bất cứ nơi nào trong Package Explorer và chọn New -> Java Project.
 • Bằng cách click vào button New trong thanh công cụ -> Java Project.

Ví dụ về tạo packet trong Eclipse

Dưới đây là các bước tạo Java project trên eclipse:

 • Chọn New -> Project -> Java project
 • Click vào Next, điền tên Project và chọn Finish
 • Tạo Package: src -> click chuột phải, chọn New -> Package
 • Sau khi tạo Package, Click chuột phải, chọn New -> Class
 • Điền tên Class và chọn public static void main(String[] args)
 • Sau khi tạo xong Class, gõ lệnh system.out.println(“Hello Java”)
 • Để chạy chương trình, click chuột phải, chọn Run as -> Java application

0 BÌNH LUẬN